I flere år har rullestolbrukere etterspurt en brannheis i kinoen, uten at det har kommet på plass. Nå ser det derimot ut til at kommunen kan ha funnet en løsning, som gjør at man endelig kan få realisert heisen.

I høst har HRTB arkitektkontor i Oslo, som sto for byggingen av rådhuset, samt Multiconsult blitt koblet inn. 29. november ble det avholdt et møte i Oslo mellom kommunen, arkitekt og rådgivende konsulent, og her ble det skissert en løsning.

BAKGRUNN: Brannheis til politisk behandling til høsten

Usikker pris

I januar skal det innkalles til møte mellom byggforvaltningen, brann- og redningstjenesten og byggesak slik at denne løsningen kan godkjennes så snart som mulig. Dersom løsningen godkjennes vil byggforvaltning kunne utarbeide en sak for politisk behandling rundt februar, der det vil søkes om nødvendige midler for å komme i gang med brannheisen.

foto
AVDELINGSDIREKTØR: Oddgeir Albertsen ved avdeling for finans.

Løsningen er en brannheis og en brannsikker celle under trappa på U1. Heisen vil da gå opp, og rett ut i det fri – heishuset skal ligge under yttertaket foran kinoen, mellom nødutgangen og inngangen til kafeen.

Det er foreløpig usikker hvor mye løsningen vil koste.

– Vi vil ikke gå ut med noen tall før vi har fått en skikkelig prosjektering av heisen. Vi kommer til å måtte grave en sjakt for å komme ned til underetasjen, og så vil vi få ei branncelle der nede.

Det vil kun bli én heissjakt, men dette mener man er tilstrekkelig ettersom man har den brannsikre ventecellen på U1.

– Det vil gjøre at vi får ei billigere løsning enn om det skulle været to heissjakter, sier Albertsen.

Håper på godkjenning

Han både tror og håper at det skal være stor mulighet for å få denne løsningen godkjent.

Høyres gruppeleder, Erlend Svardal Bøe, tok opp brannheisen i formannskapet i slutten av september etter å ha lest om 18 år gamle Mathias Halvorsen i iTromsø. Halvorsen var da ansvarlig for ungdom med funksjonsnedsettelser i Tromsø Ungdomsråd, og hadde sett seg lei på å vente på brannheis på kinoen.

– Dette er noe jeg har vært opptatt av hele høsten, og jeg håper vi kan få fram ei løsning nå. Jeg er veldig optimistisk, sier han til iTromsø.

– Nå skal administrasjonen lage en sak til formannskapet, og så må man prøve å legge dette inn i et investeringsbudsjett så vi får realisert det. Vi er gode på å planlegge prosjekter, men ikke fullt så gode på å følge dem opp. Nå har man mest sannsynlig funnet en løsning som alle kan være komfortabel med, mener Bøe.

LES OGS: Frode (25) kommer hit, men ikke lengre