En franskmann og en engelskmann mistet lappen i fartskontroll