Rådhuset: Saken skapte stor debatt i kommunestyret onsdag, og Marta Hofsøy (Ap) mente i utgangspunktet det ville være meningsløst at Tromsø kommune skulle drifte et rom i et bygg som ellers ville driftes av noen andre.

– Tromsø kirkelige fellesråd drifter i dag 22 gravlunder i Tromsø, og alle drives livssynsnøytralt. Tromsø kirkelig fellesråd gjør en god jobb, og folk i Tromsø er fornøyde med driften. I tillegg vil det være rimeligere å la Tromsø kirkelige fellesråd å drifte krematoriet og seremonirommet, sa Hofsøy.

Les mer: Høyre og Ap er splittet i synet om hvem som skal drifte krematoriet

Prinsipielt

Hun møtte imidlertid motstand fra SVs Ingrid Marie Kielland.

– Dette er en sak man kan vurdere pragmatisk eller prinsipielt. Jeg mener i denne saken at den prinsipielle siden er viktigst. Et livssynsnøytralt seremonirom og krematorium må oppleves inkluderende og åpent for alle, og det vil være riktig at dette drives av kommunen. Det samme gjelder etter min mening gravlundene i Tromsø, sa Kielland.

Helga-Marie Bjerke (KrF) forstår imidlertid ikke hva som oppfattes som diskriminerende ved å la Tromsø kirkelige fellesråd drifte rommet og krematoriet.

– Jeg forstår ikke hvordan noen kan oppfatte det som diskriminerende at en ansatt hos Tromsø kirkelige fellesråd er den som tar telefonen når man skal booke rommet, eller at det er Tromsø kirkelige fellesråd som står for brøyting og vasking. Hvis man opplever seg diskriminert av det, mener jeg ærlig talt at man er ganske hårsår, påpekte Bjerke.

Les også: Human-Etisk Forbund vil nekte Kirken å drifte det nye krematoriet (iTromsø Pluss)

Nøytralt

Jonas Stein (V) understreket fra talerstolen at saken ikke dreier seg om noe annet enn drift av seremonirommet og krematoriet – ikke gravlundene i Tromsø.

– Tromsø kirkelige fellesråd drifter i dag andre seremonirom, men disse rommene er ikke livssynsnøytrale, slo Stein fast.

– Tromsø kommune bør være driftsansvarlig for seremonirommet og krematoriet. Det betyr at de ulike organisasjonene må leie rommet fra kommunen. 25 prosent av Norges befolkning er ikke medlem i statskirken, og denne minoriteten må få ha et rom som er helt nøytralt, og som er eid og driftet av det offentlige, påpekte Stein.

Les debattinnlegget: «Livssynsåpne seremonibygg»

Kompromiss

I løpet av debatten fremmet Stein et kompromissforslag.

– Det opprinnelige forslaget om at både krematoriet og det livssynsnøytrale seremonirommet skulle driftes av Tromsø kommune falt mot 17 stemmer. Dermed fremmet jeg et alternativt forslag om at kommunen skal drifte seremonirommet og at Tromsø kirkelige fellesråd skal drifte krematoriet, sier Stein til iTromsø.

Dermed ble løsningen slik, med delt drift.

– Løsningen ivaretar behovet for at et livsnøytralt seremonirom faktisk er helt livsnøytralt. Det var det viktigste i denne omgang.

LANG DEBATT: Politikerne måtte til slutt gå for en alternativ løsning for å bli enige. Foto: Tom Benjaminsen Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø