I perioden juni 2013 til mars 2016 overførte den daværende lokallagslederen i LO til sammen 157.325 kroner fra fagforeningens bankkonto til sin egen konto, samt 121.420 kroner til nedbetaling av privat gjeld. Totalt lyder dermed underslaget på drøyt 278.000 kroner.

Johansen avla en uforbeholden tilståelse i retten og ble dømt til 120 dagers fengsel.

Manglende kontrolloppfølging

Av dommen fremkommer det at retten mener Johansen har gjort seg skyldig i grovt underslag, først og fremst som følge av beløpets størrelse samt at underslaget pågikk over hele tre år.

– At dette varte så lenge, skyldtes en kombinasjon av manglende kontrolloppfølgning fra fagforeningens side og at han utnyttet den tillit som han hadde som lokalforeningens leder, heter det i dommen.

Dømt i 2010

I tillegg legger retten noe vekt på at Johansen også i 2010 ble dømt for økonomisk kriminalitet, nærmere bestemt til seks måneders fengsel, hvorav fire måneder betinget, for brudd på regnskaps- og bokføringslovgivning, merverdiavgiftsloven og ligningsloven.

Rettens utgangspunkt for straffeutmålingen var fem måneder fengsel, men på grunn av tilståelsen til Johansen er tingretten under noe tvil kommet til at straffen bør reduseres med en hel måned.

Ronny Johansen tok etter domsavsigelsen i retten betenkningstid med tanke på en eventuell anke.