Stor usikkerhet rundt brannsikkerheten i parkeringstunnelen

Tromsø Brann og redning vet ikke om fjellparkeringsanlegget er brannsikkert. Tromsø Parkering sier at tidligere avvik er lukket. Foto: Ronald Johansen / iTromsø