Klager på saksbehandling i forbindelse med skjenkekontroll

24 PROSENT ØKNING: Skjenkekontroller i Tromsø ga 106 anmerkninger i 2010. Foto: Inger Thuen