– Helt åpenbart en mulighet for tiltak

TILTAK: Det kan komme lokale tiltak dersom helsevesenet får for høyt press. Foto: Ronald Johansen