Prokrastinering er når du stadig utsetter noe du må eller burde gjøre, og heller velger det du har lyst til å gjøre. Selv om du vet at dette er noe du blir å angre på senere. Professor ved institutt for psykologi på Universitetet i Tromsø, Frode Svartdal, mener vi utsetter gjøremål for å flykte fra stress.

– Det er mange ting som virker inn på hvorfor man utsetter ting, men en viktig mekanisme er at folk blir stressa av oppgaver som oppleves som vanskelige eller krevende. Man begynner å jobbe med en noe, men når ting blir vanskelig er det plutselig veldig fristende å gjøre noe annet. Vi flykter dermed fra stress og unnslipper ubehag ved å utsette arbeidet, sier Svartdal.

Studenter utsetter mest

Svartdal forteller at unge og studenter er de som prokrastinerer mest.

– Prokrastinering avtar med økende alder, og studenter er typisk utsatt. De er unge mennesker med lite erfaring og for de er det fort gjort å komme i klemma, sier Svartdal.

Han utdyper at det som utsettes oftest er store gjøremål.

– Det er gjerne større ting du skal og må gjøre som blir utsatt. Eksempler her er innleveringer, lesing og noe som oppleves som stressende og tungt. Som sagt så velger man da å heller flykte fra situasjonen ved å gjøre noe annet, sier han.

Og forteller at frihet og sosiale medier er en stor del av problemet i denne gruppen.

– Har du mye valgfrihet, er det lett å havne bakpå. Universitetene vil gjerne legge til rette med frihet, men dette kan faktisk ødelegge for studentene. I tillegg er det flere fristende ting rundt oss i dag, og sosiale medier er absolutt en fallgruve. Man fristes til å gjøre noe annet enn det man har bestemt, og ender opp med å sjekke facebook.

Advarer mot «skippertak»

Konsekvensene av prokrastinering er ganske åpenbart at ting går saktere.

– Den enkelte får mindre tid og blir stressa av å utsette ting til siste liten. For samfunnet gjelder det samme. Ting går saktere, og vi får køer og ventelister i mange sammenhenger, sier Svartdal.

Og advarer dermed mot det såkalte «skippertaket».

– Det er mange studenter som tror de kan utsette arbeid for å øke motivasjonen. Dette er stort sett bare tull og gir negative konsekvenser. Det er gjort forskning på dette som viser at de som utsetter skolearbeid presterer dårligere og har dårligere karakterer.

– Starter gjerne natta før

Jusstudentene Birgitte Moltu (23) og Thomas Nøkling Fiskå (24), kjenner seg godt igjen i det Svartdal forteller.

– Vi er her i kveld nettopp fordi vi har utsatt ting. Jeg blir ganske stressa når jeg har utsatt ting for lenge, sier Moltu.

Og får støtte fra Fiskå.

– Jeg kan gjerne sitte natten før en innlevering skal inn. Da begynner man ti timer før det skal leveres, også starter man jo gjerne klokka tolv på natta. Men for min del er dette et positivt stress, sier han.

På tross av ekstra stress mener de at utsettingen ikke er noe stort problem for dem.

– Det har jo gått greit hittil. Vi er veldig god på å planlegge, men kanskje ikke like god på å gjennomføre, sier Moltu lattermildt.

Professor Frode Svartdal advarer studenter mot det klassiske «skippertaket». Foto: Privat