Tilstede på åpningen klokken 17.00 var mellom 50 og 100 innbyggere fra Sjursnes, inkludert Leif Hauan (89), som fikk æren av å klippe den røde snoren.

- Leif har hatt veien som arbeidsplass siden 1948  til han pensjonerte seg. Han har fulgt utviklinga her ute tett,  og vært med på alle veibyggingene. Det er veldig artig at en av våre seniorer, som har vært såpass involvert, har kunnet åpne veien, forteller leder for Sjursnes utviklingslag, Aase Berg.

Les også: Omsider ble det asfalt

Inviterte til fest

Ï tillegg var Ap-politiker Jens Sørensen og Høyre-nestor Torstein Slettnes, som begge har jobbet mye for prosjektet, til stede.

- Selv om Troms fylkeskommune, Statens vegvesen, og ordføreren ikke kunne komme, er det ingen sure miner her, sier Berg.

Hun forteller at de som var tisltede tok turen til Elvestua, bygdehuset et par kilometer lengre inn Stordalen, for å feire åpningen med middag, kaffe og kaker.

- Vi inviterte alle til en ordentlig familiefest med lapskaus, utdyper hun.

Verdt pengene

Toastmaster under festen var Arnold Hauan, Leif Hauans sønn, som har tatt over entreprenørselskapet etter faren, og som - i likehet med sin far - driver med veivedlikehold.

- Det har blitt etterlyst utbedring og bedre dekke av veien her ute siden vi ble innlemmet i Tromsø kommune tidlig på 60-tallet. Det er ikke tvil om at vi er storfornøyde med at vi endelig får det, sier han.

Ifølge Hauan ble det brukt adskillig mer penger enn det som var budsjettert på å utbedre veiene.

- Og noen snakker nok om det når de kommer ut hit. De spør om det var verdt det, og da kan jeg svare at det var det faktisk. De millionene som har gått med på veiene gjør at de kanskje varer en stund, sier han.

Les også: Satser på nettbutikk på Sjursnes