Tromsø kommune i gang med innsparinger: Vil fjerne to stillinger i toppledelsen

foto