Gutt flys til St. Olavs hospital etter å ha blitt funnet i sjøen i Molde