Opposisjonen vil ikke svare på Listhaugs spørsmål om returstopp

foto