Helsesenteret skal ifølge planene innlosjeres i det nye Kraft II-bygget – og skal bli cirka 400 kvadratmeter stort.

I senteret skal det først og fremst gis medisinsk service og hjelp til studentene.

I et brev til Tromsø kommune beskriver samskipnaden og UiT planene.

Helsetilbud til studenter

I senteret skal det blant annet finnes lege, vaksinasjonstilbud, rådgivning, et studentdrevet lavterskel helsetilbud og et lavterskeltilbud for seksuell helse.

I tillegg ser man for seg at det skal gis et tilpasset fastlegetilbud til internasjonale studenter – som per i dag ofte mangler «vanlig» fasltlegetilknytning i Tromsø.

Samskipnaden og UiT ser også for seg at senteret skal kunne bli en del av den kommunale fastlegeordningen – i samarbeid med kommunen.

foto

Undervisningssenter

Helsesenteret skal også være undervisningssenter for medisin- og helsefag på universitetet. Også dette ønsker man å gjennomføre i samarbeid med kommunen. Det pekes for øvrig på at de allerede i 2012 begynte planleggingen av et såkalt tverrprofesjonelt utdanningssenter.

Undervisnings- og forskningsdelen av senteret vil både kunne gi praksis og undervisning til studenter på medisinsk fakultet – og være «testarena» for organisering og utvikling innenfor helsesektoren, skrives det.

Utvidelsen av Studentidrettshallen vil være ferdig høsten 2017.