Her er planen for Arktisk urfolkssenter i Tromsø

foto