Kvinne fraktet fra fjell til UNN med helikopter

Foto: Rune Stoltz Bertinuissen