Slik setter du sammen ditt eget beredskapslager ved krig, strømbrudd eller naturkatastrofe

PRIVAT BEREDSKAP: Dette trenger man om en krise setter storsamfunnet ut av spill. Da må man ha en plan for å klare seg selv noen dager. Foto: Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)