Forsker mener landbasert oppdrett byr på nye utfordringer for fiskehelsa

foto
USIKKER: Utne mener landbaserte oppdrettsanlegg åpner for nye problemstillinger rundt sykdom hos laksen. Foto: Ole Laget