Full forvirring rundt antall ufaglærte i skolen: – De prøver å redusere verdien av våre argumenter

foto