Rykket ut til trafikkuhell: Syklist truffet av bil