Bøtene har økt: Håvet inn over 100 millioner fra bilistene i fjor