Lettet over «haill»-dom: – Ikke ytringsfrihet å trakassere kvinnelige inspektører