23. desember i fjor ble høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy meldt til tilsynsutvalget for dommere av sin egen sjef – høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie.

Bakgrunnen var blant annet at hun ville ha utvalgets vurdering på om Skoghøy har brutt det etiske regelverket for dommere etter at han offentlig anklaget sin egen kone for å ha forgiftet ham.

– Jeg har ikke forgiftet mannen min, sa Skoghøys fraseparerte kone, Nataliia Skoghøy i et intervju med VG.

Skoghøy hevder kona har økonomiske motiv for å ha forsøkt å forgifte ham. Hun svarer at han har et motiv av privat karakter for å beskylde henne. Politiet har etterforsket saken og henla den på bevisets stilling 13. januar i år.

I går meldte Høyesterett at Skoghøy går av som dommer fra 1. juli. Han får med seg en sluttpakke på 3,6 millioner kroner.

VG har mandag og tirsdag gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra Skoghøy om avtalen - så langt uten hell.

«ELDSTE DOMMER»: Jens Edvin A. Skoghøy er også stedfortreder for justitiarius Toril Marie Øie. Hans oppsigelse må godkjennes av Kongen i statsråd. Foto: Lise Åserud / NTB

Trekker spørsmål om tilsyn

VG har fått tilgang på avtalen. Premissene for avtalen er blant annet:

  • Skoghøy søker avskjed som høyesterettsdommer, og trer tilbake fra embetet 1. juli.

  • Skoghøy blir ikke økonomisk skadelidende som følge av at han fratrer før han fyller 70 år.

  • Høyesterett skal informere Tilsynsutvalget for dommere at de ikke lenger har behov for en vurdering av om Skoghøy har brutt regelverket for dommere. Høyesterett har frist til å kontakte Tilsynsutvalget senest 19. april – dagen før utvalget etter planen skal ta stilling til saken.

Høyesterett forklarte i pressemelding om sluttavtalen at de ikke lenger så behov for at utvalget behandler deres henvendelse om Skoghøy. De opplyste ikke om at dette var et premiss i sluttavtalen med dommeren.

– Dette fremstår som at Høyesterett har skrevet under på at dere skal gjøre det dere formelt sett kan for å trekke klagen Høyesterett selv har fremsatt. Er dere enig i beskrivelsen?

– Brevet til Tilsynsutvalget for dommere i desember var ingen klage, men en nøytral henvendelse om det forelå forhold som Tilsynsutvalget ville vurdere på eget initiativ. I og med at Skoghøy nå ikke vil komme tilbake i dømmende virksomhet, er det naturlig å informere Tilsynsutvalget om dette, skriver informasjonssjef Ida Dahl Nilssen i Høyesterett.

MEDIA: Skoghøys tidligere kone, Nataliia Skoghøy, møtte pressen sammen med sin advokat, etter at Høyesterettsdommeren anklaget henne for forgiftning. Foto: Tore Kristiansen / VG

Til tross for beskjeden fra Høyesterett kan det likevel hende klagen behandles denne uken.

– Utvalget har generelt sett anledning til å behandle en klage, selv om den trekkes av klager, sier leder for utvalget Thorstein Funderud Skogvang til VG.

Utvalget vil ta stilling til det ved førstkommende møte. Skogvang skal selv ikke delta i behandlingen av klagen.

Får millioner

Ifølge avtalen – som er signert fredag i forrige uke – får Skoghøy forlenget studiepermisjonen sin fram til 30. juni. Han får også disponere eget kontor i Høyesterett frem til 1. juli.

Skoghøy får 3,6 millioner kroner i sluttpakke. Men han får ikke ta ut tjenestepensjon før han fyller 70.

Domstolen har også forpliktet seg til å dekke advokatutgiftene Skoghøy har hatt. Høysterett har ikke mottatt fakturaer fra Advokatfirmaet Hjort, sier informasjonssjefen.

– Men som opplyst i går forventer vi at dette vil ligge på rundt 200.000 kroner inkludert merverdiavgift, skriver Nilssen.

Sluttpakken skal ifølge Høyesterett sikre at Skoghøy ikke taper penger på å gå fra stillingen sin før han fyller 70 år. Han vil nå ha siste arbeidsdag rundt 20 måneder før fylte 70, i februar 2025.

Fra oktober 2022 var lønnen for en Høyesterettsdommer satt til 2.032.000 kroner i året.

– Summen tilsvarer omlag det han ville ha hatt i lønn og tillegg frem til og med februar i 2025, med enkelte justeringer. Det skal betales skatt på vanlig måte. Avtalen innebærer ingen erstatning, skriver informasjonssjefen.