Rødt ønsker ikke mer samarbeid på tvers av blokkene

foto