Her vil de ha turister å betale for å ta naturen i bruk

TRESPRÅKLIG: Skiltet ved parkeringsplassen i Kåfjorddalen er på tre språk–engelsk, norsk og finsk. Foto: Privat