Her får Frelsesarmeen nå rive og bygge et nytt boligkompleks – til tross for protester fra naboer

Her skal det rives: Den slitte blokka Frelsesarmeen i dag eier, skal jevnes med jorda, og opp skal et nye, moderne bygg gjenoppstå. Foto: Christer Pedersen