– Staten har eiendomsrett til kirkelige eiendommer

BUKTA: Ifølge en lovtolkningsuttalelse fra lovavdelingen i Justisdepartementet, er det staten og ikke Opplysningsvesenets fond som eier Telegrafbukta og Folkeparken, i likhet med alle de andre OVF-eiendommene. Foto: Ronald Johansen / iTromsø