Torsdag åpnes dørene i Grønnegata. Det Nav-sjef Geir Jakobsen ønsker seg, er at alle som jakter på noe nevenyttig å gjøre stikker innom for en prat. Og med alle bemanningsbyråene med på laget, har sjansen for å finne en noe å gjøre aldri vært større.

Unik mulighet

Jakobsen går så langt som å betegne situasjonen som unik.

– I dag er det 496 arbeidsledige i Tromsø – etter at antall personer på dagpenger er redusert med 20 prosent det siste året. Og med de behovene bemanningsbyråene og byens næringsliv har, er sjansen for å finne en jobb betydelig, understreker Jakobsen.

Tett kontakt

Distriktssjef i Manpower, Morten Wøhni Helberg, sier at den tette kontakten med Nav gir bemanningsbyråene en stor mulighet til å rekruttere nye medarbeidere.

– Vår oppgave denne gang er å snakke med potensielle arbeidstakere og være behjelpelig med søknader, CV-er og annet som er nødvendig.

Rådgiver Nina Brandt Nilsen i Personalhuset Staffing Group er også på plass i Nav-huset torsdag.

Stort behov

– Vi har et stort behov for folk. Og selv om våre kunder ønsker et vidt spekter av fagfolk, er det likevel mange andre muligheter. Også vi ønsker å bidra til at flest mulig kommer i arbeid, sier Nilsen.

Geir Jakobsen sier at arbeidsmarkedet lokalt er betydelig. Derfor ønsker han å knytte kontakt med flest mulig under torsdagens arrangement.

Nav-markedet

– Vår arbeidsmarked alene har 222 jobber. Med det bemanningsbyråene trenger, kunne antall ledige vært veldig nært nullpunktet.

Samtidig underretter Jakobsen at Nav har fått pålegg om å håndheve mobilitetskravet – at arbeidsledige må belage seg på å flytte dersom det er jobb andre steder i landet.

– Selv om vi skal foreta individuelle vurderinger, vil vi i større grad håndheve pålegget. Sett i forhold til det, er grunnen til å oppsøke oss enda større. For – det er jobb til alle i Tromsø, understreker Geir Jakobsen.