Regjeringen ber Troms og Finnmark avholde felles fylkesting

FLERTALL: Kun Senterpartiet og Rødt stemte i mot forslaget om å slå sammen fylkene i Nord-Norge til en region. Foto: Martin Lægland