I et brev til fylkestingets representanter og fylkesrådet i Troms ber fylkesordfører Knut Werner Hansen at datoene 30. 0g 31. oktober settes av for felles fylkesting i Kirkenes.

– Alle er kjent med at Finnmark og Troms fylkeskommuner har ulik tilnærming til Stortingets vedtak om sammenslåing. Finnmark fylkeskommune har gitt klart uttrykk for at valgresultatet vil være avgjørende for om det er behov for et fellesmøte. Det har jeg forståelse for. Det er likevel noen praktiske forhold jeg vil informere dere om, skriver fylkesordføreren.

Hansen har forståelse for at datoene ikke passer for alle, men at han må forholde seg til departementets fremdriftsplan.

– Eventuelle signaler om at datoene ikke passer har lite for seg. Vi får alle avvente departementets formelle innkalling til fellesmøte. Da kan man eventuelt søke permisjon, skriver han.