Ordene tilhører en svært opprørt ordfører i Karlsøy kommune, Mona Pedersen.

Hun er nettopp blitt klar over at et enstemmig kommunestyre i Tromsø 30. august vedtok et høringssvar til regional transportplan der man ber Fylkestinget om å revurdere hele Langsundforbindelsen, på grunn av de store kostnadene det vil medføre.

foto
SKAL BYGGES HER: Under Langsundet skal den nesten tre kilometer lange tunnelen bygges, med et stigningsgrad på åtte prosent. Foto: Ronald Johansen

Dyrt i drift

Administrasjonen skriver at den lenge planlagte undersjøiske tunnelen vil bli svært kostbar, og at man derfor burde ta en ny vurdering om kommunen ønsker utbyggingen.

– Det koster åtte til ti ganger mer å drifte undersjøiske tunneler sammenlignet med ordinær vei. Undersjøiske tunneler er derfor ikke bare en stor investeringskostnad, men vil også påføre betydelige vedlikeholdskostnader. Vedlikeholdsetterslepet er i dag på rundt åtte milliarder kroner på fylkesveiene i Troms, sier næringsrådgiver Magnus Skjelmo Kristiansen.

foto
Opprørt: Ordfører i Karlsøy kommune, Mona Pedersen, liker dårlig at Tromsø kommune mener Langsundforbindelsen ikke bør prioriteres på nåværende tidspunkt. Foto: Ronald Johansen

– Veldig skuffende

Langsundforbindelsen er en vedtatt 2,7 kilometer lang undersjøisk veitunnel under Langsundet mellom Ringvassøya og Reinøya i Karlsøy kommune. Arbeidet med å få en fastlandsforbindelse til Reinøya har pågått i 30 år, og blir den realisert vil det medføre at dagens fergeforbindelse mellom Ringvassøya, Vannøya, Reinøya og Karlsøya faller bort.

Den opprinnelige byggestarten var planlagt til desember 2014, men er blant annet forsinket på grunn av en rettstvist med reindriften.

– Vi lot oss stille bak i køen da Ryaforbindelsen skulle bli bygget, og det viser det seg at vi aldri skulle ha gjort. At Tromsø kommune nå ber fylket om ikke å satse på Langsundforbindelsen, er for meg helt uforståelig. Jeg hadde ikke sett for meg at de ville gjøre noe slikt. Det er som at de dolker oss i ryggen, sier Pedersen, og legger til:

– Det er veldig skuffende.

Overrasket

Karlsøy og Tromsø har blant annet et regionalsamarbeid om samferdsel og næring, og senere denne uka vil representanter fra de to kommunene møtes.

– Dette kom veldig overraskende på. Jeg er veldig spent på hva den politiske ledelsen har å si til sitt forsvar. Vi har i årevis jobbet for å få til denne fastlandsforbindelsen, og vi har blitt lovet Tromsøs støtte i dette. Jeg legger også merke til at Tromsø kommune stiller seg positive til Ullsfjordforbindelsen. Menes det da at denne vil være billigere å vedlikeholde? Jeg er som sagt veldig skuffet over kommunestyret i Tromsø, og spesielt med tanke på samarbeidet vårt, sier Pedersen.

foto
Andre prioriteringer: Kristin Røymo, ordfører i Tromsø kommune, ser heller at det brukes penger på å ruste opp fylkesveien til Tromvik. 8

Røymo vil prioritere egne veier

Ordfører i Tromsø kommune, Kristin Røymo, sier på sin side at det heller burde prioriteres vedlikehold og opprustning av fylkesveier i kommunen, før man bygger Langsundforbindelsen.

– Vi ber fylket om å revurdere om det er rett å bruke så mye penger på den forbindelsen når det er så mange andre fylkesveier som er i kritisk forfatning, men som man ikke har penger til å utbedre.

Fylkesveien til Tromvik er et godt eksempel der det fraktes store mengder fisk til millioner av kroner, men veien er så dårlig at faren er stor for at de tunge bilene havner utfor veien, sier Røymo og legger til at hun forstår at Karlsøy ønsker seg Langsundforbindelsen.

– Jeg skjønner at det er et ønske om en slik tunnel, men jeg ser også at det er andre veiforbindelser som sårt trenger oppgraderinger.

– Hvis det var opp til dere, ville dere ha droppet Langsundforbindelsen?

– Ja, hvis vi fikk velge ville vi det. Jeg sier ikke at den ikke skal bygges, men at man heller burde vente til det finnes mer penger til samferdsel i fylket.

– Skjønner at ordføreren blir lei

– Pedersen sier det er som å bli dolket i ryggen. Hva tenker du om det?

– Jeg skjønner at ordføreren blir lei seg når vi ber Fylkesrådet om at de skal prioritere bort en forbindelse som er viktig for Karlsøy kommune, men jeg føler ikke vi dolker dem i ryggen. Vi har et ulikt perspektiv. Ordføreren er kanskje ikke klar over hvor kritisk situasjonen er for folk i Tromvik, noe jeg heller ikke forventer, men derfor vil vi altså prioritere veiene her før noe annet.

– Hva med løftet om å støtte Langsundforbindelsen så lenge Ryaforbindelsen fikk førsterett?

– Jeg kjenner ikke historikken på dette, men det var andre krefter som var inne og jobbet for Ryaforbindelsen. Men dette er en historie som er lik andre, der det gjøres prioriteringer som ikke kan gagne alle. Akkurat nå er vi i en slik situasjon at det har vært vanskelig å bygge tunnelen, og prislappen blir stadig større. Da mener vi at det hele burde revurderes, sier Røymo.

700 millioner kroner

Kostnaden på hele prosjektet vil ligger på rundt 700 millioner kroner.

Samferdselsdepartementet ga tidligere i september grønt lys for at tunnelen kan bygges med åtte prosent stigning, som vil være kostnadsbesparende sammenlignet med en fem prosents stigning.

Fylkesråd for samferdsel, Ivar Prestbakmo (Sp), sier til iTromsø at han ikke ønsker å kommentere Tromsøs innspill til transportplanen.

– Fylkestinget har vedtatt Langsundforbindelsen. Jeg har ikke noen kommentar før etter at vi har fått avklart reindriftsaken i Høyesterett og deretter fått et kostnadsoverslag, siden det er gått mye tid siden forrige overslag ble gjort i 2013, sier Prestbakmo.