I denne bygda brygger det opp mot storkrangel mellom stisyklister og bygdefolket

SLITASJE: Hyppig bruk av stier og tråkk med sykkel skaper dype spor dersom marka er våt. Nå protesterer grunneiere i Straumsbukta mot at stisyklister valfarter til bygda for å sykle i skogen og på fjellet. Foto: Marius Hansen