Siden 2014 har Troms fylkeskommune utlyst atelier for nyutdannede visuelle kunstnere. Formålet med etableringsatelier er å støtte nyutdannede visuelle kunstnere som har som hensikt å etablere seg i yrket i Troms, og for å bidra til å skape mer fellesskap mellom uetablerte og etablerte kunstnere ved Troms fylkeskultursenter.

Deltar aktivt

– Det blir bra å få noen å kaste ball med, og se at det er mulig å jobbe som kunstner. Det blir sykt inspirerende, sier Siri Mari Vitalis Larsen.

Det er et krav at søkerne har gjennomført kunstutdanning på bachelor- eller masternivå i løpt av de siste tre årene. Larsen og kollega Humle Rosenkvist avsluttet bachelorgraden i samtidskunst på Kunstakademiet i Tromsø i vår.

De har delt atelier i tre år gjennom studiet og har ved flere anledninger samarbeidet om forskjellige kunstprosjekter. I tillegg til eget kunstnerisk aktivitet, er Humle Rosenkvist en av de kunstnerne som driver Kurant visningsrom.

Siri Mari Vitalis Larsen skal være med å arrangere Tromsø Open, der kunstnerne åpner opp studioene sine for publikum.

– Jeg gleder meg til å sette i gang med arbeidet, sier Siri Mari Vitalis Larsen.

Litt skummelt

Nå ser de fram til et år uten karakterpress og oppgaveinnlevering, selv om det også kan by på utfordringer.

– Det blir min første pause fra skole, og mitt første år uten karakterer og deadline. Det blir spennende, men også litt skummelt å ikke ha noen krav. Nå blir det opp til oss selv, og det er bra at vi er to, sier Humle Rosenkvist.

– Nå må vi stå på egne bein, og har ingen skoleinstitusjon å støtte oss til, legger Larsen til.

KUNST. "Then we travel together" av Siri Mari Vitalis Larsen.

Gir trygghet

På kunstfeltet jobber Rosenkvist med installasjoner og foto og film, mens Larsen jobber med performance, video og multimedia. Rosenkvist er i gang med å lage kunst som skal vises i utlandet.

– Jeg holder på med en utstilling som skal vises på Island i oktober. Det å få gratis studio et helt år er uvurderlig og gir en trygghet når man skal bygge opp noe for å leve av. Vi vil lage kunst, og da må man begynne et sted, sier hun.

Kan bli mer studier

Som studenter har de lært seg å klare seg på små midler. Nå ser de fram til et år hvor de bare har seg selv å stole på. De utelukker ikke videre studier.

– Jeg vil nok ta en masterutdanning i nær fremtid, men jeg må først finne et tema jeg kan gå dypere inn i, sier Siri Mari Vitalis Larsen.

– Jeg må vite først om jeg er klar for mer studier, og om jeg er målbevisst nok, sier Humle Rosenkvist.

KUNST: Utsnitt av "Modul" laget av Humle Rosenkvist.

Størst i landsdelen

Fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap) mener etableringsatelieret på Troms fylkeskultursenter/Kysten er et viktig tilbud for nyutdannede kunstnere som ønsker å etablere seg i fylket etter avsluttet utdanning.

– Denne ordningen skal også bidra til å skape mer fellesskap mellom nyutdannede og etablerte kunstnere ved Troms fylkeskultursenter, som er det største atelierfellesskapet i landsdelen. Dette bidrar til et enda større mangfold av kunstnerisk uttrykk og faglige aktiviteter som arrangeres på Kysten, som har stor verdi for kunstnermiljøet med tanke på kunstproduksjon og kompetanseutveksling, sier Simonsen i en pressemelding.