Skal finne svar på effekten av fornorskningen: – Vi vet fortsatt altfor lite om det samiske folkets liv og helse