Regjeringen bestemte i forrige uke at russiske fiskefartøy kun skal anløpe Kirkenes, Tromsø og Båtsfjord, og at alle fartøyer skal kontrolleres.

I en ny uttalelse til VG reagerer russiske fiskerimyndigheter på havneforbudet:

– I norske massemedier har man allerede lenge sett grunnløse utspill og meninger fra såkalte forsvarseksperter og opposisjonspolitikere om at russiske fiskefartøy kan utgjøre en trussel for den norske staten, med tanke på at det ikke er funnet utstyr som ikke er knyttet til sjøfart eller fiskeaktivitet under regelmessige kontroller utført av norske myndigheter, skriver russiske fiskerimyndigheter i en uttalelse sendt via den russiske ambassaden i Oslo.

– Ingen grun til optimisme

Norske myndigheter har opplyst at havneforbudet var nødvendig for å unngå å bli et transittland for å frakte varer ulovlig til Russland.

– Det norske myndigheter gjør nå, gir ingen grunn til optimisme for vårt bilaterale forhold, skriver de russiske fiskerimyndighetene videre.

VG har bedt Utenriksdepartementet (UD) svare på uttalelsene, men har tirsdag ettermiddag ikke fått svar.

– Ikke regnes som rasjonelt

Etter planen starter de årlige fiskeriforhandlingene med Russland om rundt en ukes tid. Møtet avholdes digitalt.

Kvoterådet fra forskerne er på 500.000 tonn, skriver NRK. Dette fordeles vanligvis likt mellom norske og russiske fiskere.

– Russland og Norges fiskerisamarbeid har vart i over 50 år. Dette har både russiske og norske fiskere behov for. Uansett om vi ønsker det eller ikke, så er vi forent med felles rike bestander i Norskehavet og Barentshavet som trenger bærekraftig forvaltning, skriver russiske fiskermyndigheter som sier at de følger opp situasjonen nøye.

– Uten dette samspillet, så får vi ikke utnyttet bestandene som forvaltes sammen av Russland og Norge i dag. Det kan ikke regnes som rasjonelt, ansvarlig og bærekraftig, skriver de videre.