Kan du det samiske ordet for «hei»? Nå oppfordres du til å ta det i bruk