Trakk anke om dom for mishandling av sine barn – må i fengsel

foto