Det var satt av én million kroner til ordningen – nå er den avviklet