Nabokrangel om byggeplaner – helt uenige om hensikten med renovering av eldre fjøs

foto