I valgkampen ville han Airbnb-markedet til livs – nå stiller han seg helt bak varaordføreren