Fredag kveld mottok UiT-forsker Eva Maria Fjellheim en av Emma Goldman-prisene under en seremoni i Wien i Østerrike. Det skriver UiT i en pressemelding.

Fjellheim er doktorgradskandidat ved Senter for samiske studier ved UiT. Prisen får hun for sitt arbeid med å forene et engasjement for urfolksrettigheter med forskning på vindkraft i sørsamiske områder.

– Det er veldig inspirerende å få denne prisen helt i sluttfasen av arbeidet med doktorgraden som er artikkelbasert, sier Fjellheim i pressemeldinga.

Med prisen kommer også en premiesum på 50.000 euro – svarende til over 570.000 norske kroner.

Feminist og aktivist

Emma Goldman-prisene gis til «talentfulle og engasjerte forskere som jobber med spørsmål knyttet til feminisme og ulikhet, og som bidrar til et samfunn med større sosial rettferdighet, likhet og solidaritet».

– I forskninga mi har jeg en kritisk tilnærming til hvordan vindkraftutbygging som klimatiltak truer urfolks rett til å videreføre sin kultur gjennom praksiser som nettopp sikrer en bærekraftig forvaltning av landskapet. Mens konsesjonsmyndighetene snakker om vindkraft som avgjørende for å gjennomføre et grønt skifte, beskrives disse prosessene som grønn kolonialisme av samiske rettighetsforkjempere, politikere og berørte reinbeitedistrikt, sier Fjellheim.

Emma Goldman var selv feminist, forfatter og aktivist, og kjent for sitt arbeid blant annet mot sosial ulikhet. Fjellheim mener det er viktig at prisen anerkjenner forskere som utfordrer etablerte strukturer innenfor akademia.

– Den 11. september har det gått 700 dager siden Høyesterett fastslo at konsesjonene til to vindkraftverk på Fosen strider med retten til samisk kulturutøvelse. Ved å etterlyse nye utredninger kan det synes som om myndighetene fører en utmattelsesstrategi overfor reinbeitedistriktet som vant fram i høyesterett. Forskninga mi viser at det ikke er snakk om mangel på kunnskap, men heller en strategisk ignoranse av den kunnskapen som truer statens og vindkraftselskapenes interesser, sier hun i pressemeldinga.

– Stolt

Professor Torjer Andreas Olsen er instituttleder ved Senter for samiske studier ved UiT. Han mener prisen er en stor anerkjennelse av forskninga til Fjellheim.

– På Senter for samiske studier er vi stolte over at en av våre kandidater, og nettopp forskninga til en av våre kandidater, blir lest og anerkjent også på internasjonalt nivå, sier han.

– Det er godt å se at andre – også internasjonalt – ser, nemlig det vi ser: At Eva Maria Fjellheim er en viktig forskerstemme som det er verdt å lytte til, legger han til.