Skandalehotellet: – Kommunen har gjort feil på feil på feil