Tunnelstengningene: – Nå må vi ta beina fatt og vise hensyn

foto