Droner har flere hensikter enn å skaffe informasjon: – De forsøker mest sannsynlig å spre frykt