De hjelper tromsøbarn inn på fritidsaktiviteter: – Det er noen utrolig triste historier