Utenlandsk styrke ankommer Olavsvern allerede lørdag

foto
MILITÆR AKTIVITET: WGS håper å gradvis øke den militære aktiviteten på Olavsvern.