Etter å ha fått finansieringen og de nødvendige tillatelsene på plass, har IL Blåmanns planer om å bygge skatepark på Ersfjordeidet nå blitt satt på vent. Ifølge Reindriftsforvaltningen, er problemet at skateparken vil sperre for regulerte flytt – og trekkleier i området.

– Vi tok hensyn til gjeldende kommunal reguleringsplan i området og søkte parken plassert utenfor angitt hensynssone for reindrift og flytteleier nettopp for å unngå denne konflikten, forklarer leder for IL Blåmann, Rita Pedersen.

På vent

Etter Reindriftsforvaltningens Områdestyre i Troms besluttet at skateparken ville sperre for reintrekket, er det eneste IL Blåmann kan gjøre å forsøke å få de til å revurdere sitt syn i saken.

– Så lenge Områdestyret har innvendinger mot byggingen av skateparken, vil ikke Tromsø kommune behandle saken, forklarer Pedersen.

Dette bekreftes av ingeniør og fagkoordinator hos Byutvikling i Tromsø kommune, Stein Rasthe.

– Vi har ikke for vane å motsette oss Reindriftsforvaltningens sektormyndighet, og må forholde oss til deres vedtak. Vi har oppfordret til dialog, ettersom vi ønsker at partene skal komme til enighet. Før ferien fikk vi beskjed om at Områdestyret ville drøfte vedtaket ytterligere etter henvendelser fra IL Blåmann, forklarer han.

Ingen løsning

IL Blåmann har vært i dialog med Områdestyret, og de har informert om hvorledes planene for skateparken ikke strider mot reindriftsloven, da det er snakk om åpne arealer, uten inngjerding, hvor rein kan bevege seg fritt 365 dager i året.

– Vi har behandlet saken på nytt i lys av den nye informasjonen, men vi har ikke gjort noe nytt vedtak, opplyser førstekonsulent og medlem i Områdestyret hos Reindriftsforvaltningen, Ellen Margrethe Oskal.

foto
ÅPENT: Med store åpne arealer illustrerer parken i Idrettsveien hvorledes et slikt anlegg ikke vil være et hinder i reintrekket. (FOTO: Jon Terje Eiterø) Foto: Jon Terje Eiter?