Arrangerer gudstjeneste mot vold og overgrep

SAMMEN MOT OVERGREP: Disse jobber sammen for «Messe for verdighet» i Tromsø domkirke. Fra venstre: Jill S. Kjølaas, Rigmor Skille, Birgit Lockertsen, Sandra Bergersen, Nakawala Simwanza, Eva og Hanne Stenvaag.