Om to og et halvt år blir Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) samlet under ett tak, med plass til 1.900 studenter og 176 ansatte.

Statsbygg bygger – UiT leier

Bygget har totalt seks plan og et bruksareal på vel 10.000 kvadratmeter. Parkering skal skje på etablerte plasser på terreng, og er ikke del av tomtearealet.

Det er Statsbygg som er byggherre, mens UiT skal leie arealene. Ifølge prosjektleder Per Mathisen i Statsbygg er prosjektkostnadene på 420 millioner kroner, da er inventar ikke medregnet.

Leieprisen for de nye lokalene vil doble seg for UiT i forhold til dagens lokaler på Mellomveien, som også eies av Statsbygg

– Vi betaler 11,5 millioner kroner i året i dag, når vi skal signere ny leieavtale med Statsbygg vil husleien bli på 23 millioner i året, sier Erland Loso, avdelingsdirektør for bygg og eiendom på UiT.

Midt på campus

Econor er entreprenør for det nye bygget, og Loso håper det blir byggestart til sommeren, sånn at det kan tas i bruk høsten 2020. Arealet blir mindre enn på Mellomveien.

– Både arealer til gymsal, svømmehall og kantine er trukket ut av det nye bygget. Med en plassering midt på campus vil det være tilgang til fire kantiner i nabobyggene, svømmehall i Tromsøbadet og gymsal i Krafthallen.

Campus med gater

Loso mener byggene som er ferd med å bygges og skal bygges, bidrar til at området får et mer bypreg med gater. Det ligger bytenkning bak utviklingen av campus.

– Vi får et mer bymessig preg langs Universitetsveien. Nye lærerutdanningen blir et langt og smalt bygg som vil ha nye fasiliteter for alle fag på lærerutdanningen. De nederste etasjene er forbeholdt undervisning, mens det er kontorer og administrasjon i de øverste.

Bryter med parselltenkning

Kommunen har nå godkjent rammetillatelsen for nybygget. På campus i Breivika vil lærerutdanningen føye seg inn i realfagsparsellen i krysset Universitetsveien/Muninbakken, ved siden av Medisinsk høyskole (nye MH2), Norges fiskerihøgskole, Farmasibygget og Nofima.

– Lærerutdanningen har fått den beste tomta på campus. Den ligger veldig sentralt og vil på en måte bryte med det som ligger til grunn for humaniora- og medisinparsellen, siden lærerutdanningen blir liggende i teknologi-parsellen, sier Erland Loso.