Vil behandle klage på asfaltfabrikk

KREVER STANS: Innlandet utviklingslag har samlet nok underskrifter til å få saken om asfaltfabrikk på Olavsvern til politisk behandling. De krever at det administrative vedtaket om at NCC får etablere asfaltfabrikk på Olavsvern, blir omgjort. Foto: Privat