- Det er enighet om at Nord-Norge skal bestå av to regioner. Finnmark og Troms som en region og Nordland som en region. Med denne avtalen får vi to regioner i Nord-Norge med ca 240.000 innbyggere hver, sier Helge Andre Njåstad (Frp), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen.

I pressemeldingen står det følgende: "I avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre om kommune- og regionreform 22. februar var det enighet om å ha 1-2 folkevalgte regioner i Nord-Norge. Enigheten er kommet gjennom initiativ fra stortingsrepresentantene fra de tre nordligste fylkene som sammen med fraksjonslederne i kommunal- og forvaltningskomiteen fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre har diskutert seg frem til en løsning. Det har vært viktig for stortingsrepresentantene fra Nord-Norge å få til en løsning samtidig som for resten av landet."

Geir Toskedal i KrF begrunner sammenslåingen av Troms og Finnmark med følgende:

- Fylkene Troms og Finnmark utgjør Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde, har en framskutt posisjon i nordområdene og representerer Norges grense mot Arktis og Russland. Troms og Finnmark har et interessefellesskap som bør avspeiles i én fylkeskommune som kan støtte opp under utviklingen for innbyggere og virksomheter, sier Toskedal.

I pressemeldingen påpekes det at Finnmarksloven fortsatt vil gjelde etter en sammenslåing mellom Finnmark fylkeskommune og Troms fylkeskommuneog at sammenslåingen ikke vil få konsekvenser for tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms.

Stortinget behandler regionreformen 8. juni.