Frp krever at Stortinget voterer over Hagens nobelkandidatur

foto